fbpx

§ 1. Informacje ogólne o zbieraniu danych osobowych

(1) Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO), Shaolin Temple Poland Sp. z o. o., ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa, Polska, kontakt@shaolintemple.pl jest Administratorem, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych.

(3) Współadministratorem danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebook Ireland Limited).

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. Instagramu, Facebooka, Messengera których właścicielem jest Meta Platforms Ireland Limited. Oprócz tego Administrator korzysta z wtyczek społecznościowych. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki Użytkownik zostanie odesłany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego, a przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora (współadministratora) tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na określonym portalu społecznościowym. W tym zakresie właściciel danego portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych Użytkownika.

Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

§ 2. Prawa użytkownika

(1) Użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • prawo do przenoszenia danych.

(2) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

(1) W przypadku korzystania z naszej strony internetowej, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są wymagane ze względów technicznych, abyśmy mogli zaprezentować Państwu naszą stronę i zoptymalizować ją, a także zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b oraz lit. f RODO):

 • data i godzina dostępu
 • różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • region geograficzny, z którego pochodzi dostęp
 • ilość wysłanych danych w bajtach
 • źródło / odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę
 • używana przeglądarka internetowa
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • używany adres IP
 • status dostępu / kod statusu HTTP

Wyżej wymienione dane nie będą przez nas trwale przechowywane ani przetwarzane w żaden inny sposób, chyba że postanowiono inaczej dla określonych procesów opisanych poniżej.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze przechowywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Korzystamy z różnych rodzajów plików cookie, aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez podmioty trzecie.

(3) Pliki Cookie:

Istnieją różne sposoby klasyfikowania plików cookie – ze względu na cel do jakiego służą lub jak długo są przechowywane. Na naszej stronie internetowej stosowane są następujące pliki cookie, których zakres i funkcje wyjaśnione poniżej:

Czas przechowywania:

 1. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, dotyczy to w szczególności plików cookie sesyjnych. Takie pliki cookie przechowują tak zwany identyfikator sesji. Pomaga to rozpoznać Państwa komputer po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z potrzebami oraz odmówić zapisania plików cookie podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także odmówić zapisania plików cookie podmiotów trzecich.

Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

Firefox: https://www.mozilla.org/pl/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=uk#infochoices
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Należy pamiętać, odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie dla użytkownika niedostępna.

(4) Połączenie jest szyfrowane technologią SSL, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych przez osoby trzecie podczas transmisji. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków “https://” i symbolu blokady w linii przeglądarki.

§ 4. Nawiązanie kontaktu

(1) W ramach kontaktu z nami za pośrednictwem – formularza kontaktowego na tej stronie internetowej, wiadomościach prywatnych w mediach społecznościowych (Facebook i/lub Instagram), formularza kontaktowego użytego w reklamie w mediach społecznościowych (Facebook i/lub Instagram) lub poczty elektronicznej – gromadzone są dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy). Dane te są zapisywane i wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i/lub w celu przesłania oferty naszych usług. Podstawę prawną dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Usuwamy zebrane dane, gdy nie ma już potrzeby ich przechowywania lub ograniczamy ich przetwarzanie w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania.

(2) W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego użytego w reklamie w mediach społecznościowych (Facebook, Messenger i/lub Instagram), Meta Platforms Ireland Limited, właściciel serwisów Facebook, Messenger oraz Instagram, będzie również wykorzystywać przesłane dane zgodnie ze swoimi zasadami ochrony danych, w tym do automatycznego wypełniania formularzy do reklam. Meta Platforms informuje o tym, jak i w jakim zakresie przetwarzane są te dane na stronie „Prywatność” pod adresem: https://privacycenter.instagram.com/policyhttps://www.messenger.com/privacy oraz https://www.facebook.com/privacy/policy/. Uprzejmie informujemy, że nie mamy wpływu na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystanie przez media społecznościowe, w tym firmę Meta Platforms. Ponadto nie wiemy, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu media społecznościowe, w tym Meta Platforms wypełniają istniejące obowiązki w zakresie usuwania danych, jakie analizy są przeprowadzane z Państwa danymi i do kogo dane są przesyłane.

§ 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@shaolintemple.pl

§ 6. Zmiany w polityce prywatności

(1) Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej polityki prywatności w celu zapewnienia jej zgodności z najnowszymi wymogami prawnymi lub odzwierciedlenia wszelkich zmian w naszych ofertach, jak również w ofertach podmiotów trzecich, z których usług korzystamy. Za każdym razem, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, obowiązuje najnowsza wersja naszej polityki prywatności.

§ 7. Usługi podmiotów trzecich

(1) Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów, którym są udostępniane Państwa dane osobowe, wymienione w § 3, ust. 1 niniejszej polityki prywatności.

(2) Zawsze, gdy korzystamy z usług podmiotów trzecich upewniamy się, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W przypadku, gdy mają one siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o odpowiednich konsekwencjach.

§ 8. Amazon Web Services, Inc. (“AWS”)

Amazon Web Services, Inc. („AWS”) jest zewnętrznym dostawcą usług (podmiot przetwarzający umowę zgodnie z art. 28 RODO), o którym mowa w § 7 ust. 1, w celu obsługi naszej strony internetowej i zapewnienia, że prezentowane treści internetowe są optymalnej jakości. W ten sposób dane, o których mowa w § 3 ust. 1, są przekazywane AWS. W zależności od miejsca, z którego uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, takie dane mogą być również przekazywane do centrum danych AWS do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który jest najbliżej geograficznie Państwa lokalizacji. Państwa dane nie są trwale rejestrowane ani przechowywane, ani przez AWS, ani przez nas.

§ 9. Google Analytics

(1) Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy statystyk stron internetowych – Google Analytics. Produkt oferowany jest przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin.

(2) Zawarliśmy z Google Ireland Limited umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

(3) Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany.

(4) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób.

(5) Można zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(6) Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się Tarczy Prywatności EU-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

(7) 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił Tarczę Prywatności EU-US, dotyczącą transferu danych z UE do podmiotów na terenie USA. Google będzie polegać na standardowych klauzulach umownych w zakresie przesyłania odpowiednich danych. Klauzule te mogą być jednak niewystarczające, ponieważ w USA nie ma gwarancji zapewnienia równego poziomu ochrony danych jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych interesy bezpieczeństwa narodowego, interesy publiczne i egzekwowanie prawa mają pierwszeństwo przed podstawowymi prawami do prywatności gwarantowanymi w Unii Europejskiej przez RODO.

(8) Więcej informacji na temat przetwarzania danych w kontekście korzystania z Google Analytics znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/ oraz: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl .

§ 10. Google Ads

(1) Korzystamy z Google Ads, aby za pomocą reklamy zwrócić uwagę na nasze oferty na zewnętrznych stronach internetowych. Ta usługa jest ofertą firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin. Powodzenie poszczególnych działań reklamowych możemy określić na podstawie danych generowanych przez takie kampanie reklamowe. Naszą intencją jest prezentowanie interesujących dla Państwa reklam i uatrakcyjnienie naszej strony internetowej, przy czym chcemy również uzyskać uczciwą kalkulację kosztów reklamy.

(2) Takie reklamy są przesyłane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „Serwerów reklam”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, które mierzą pewne parametry sukcesu, takie jak liczba wyświetleń reklamy lub kliknięcia użytkowników. Jeśli uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads przechowuje plik cookie na Państwa komputerze. Pliki cookie zwykle wygasają po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji użytkownika. W odniesieniu do takich plików cookie, unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) i informacje o rezygnacji (znak wskazujący, że użytkownik nie chce już być adresowany ) są zwykle przechowywane do analizy.

(3) Pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny internetowej klienta Google Ads, a plik cookie przechowywany na komputerze użytkownika nie wygasł, Google i klient mogą zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną stronę. Każdemu klientowi Google Ads przypisywany jest inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych związanych z wyżej wymienionymi kampaniami reklamowymi. Google dostarcza nam tylko oceny statystyczne. Na podstawie takich ocen możemy zobaczyć, która z zamieszczonych reklam jest szczególnie skuteczna. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych dotyczących takich reklam; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie takich informacji.

(4) Dzięki używanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze świadczonej przez Google, Google może przypisać wizytę na stronie do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google i/lub nie zalogowali się Państwo do Google, dostawca i tak może uzyskać i przechowywać Państwa adres IP.

(5) Istnieją różne sposoby zapobiegania śledzeniu: a) poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki; wyłączenie plików cookie stron trzecich w szczególności zapewni, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych; b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, tj. ustawiając przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie instalowane przez domenę „googleadservices.com”, https://adssettings.google.com/ były blokowane, przez co również te ustawienia są usuwane kiedy usuną Państwo pliki cookie; c) dezaktywując reklamy oparte na zainteresowaniach tych dostawców, którzy uczestniczą w kampanii samoregulacyjnej „About Ads” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest również usuwane po usunięciu plików cookie; d) poprzez trwałą dezaktywację przeglądarki Firefox lub Google Chrome za pośrednictwem http://www.google.com/settings/ads/plugin .
Zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

(6) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Google można znaleźć na stronach: https://policies.google.com/privacy i https://services.google.com/sitestats/en.html. Zachęcamy także do odwiedzenia witryny Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org.

(7) 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił Tarczę Prywatności EU-US, dotyczącą transferu danych z UE do podmiotów na terenie USA. Google będzie polegać na standardowych klauzulach umownych w zakresie przesyłania odpowiednich danych. Klauzule te mogą być jednak niewystarczające, ponieważ w USA nie ma gwarancji zapewnienia równego poziomu ochrony danych jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych interesy bezpieczeństwa narodowego, interesy publiczne i egzekwowanie prawa mają pierwszeństwo przed podstawowymi prawami do prywatności gwarantowanymi w Unii Europejskiej przez RODO.

§ 11. Meta Platforms Ireland Limited

(1) Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek: Facebook oraz Instagram. Właścicielem serwisów Facebook oraz Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited. Meta Platforms przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych, a także wykorzystuje te dane w celach biznesowych. Meta Platforms informuje o tym, jak i w jakim zakresie przetwarzane są te dane na stronie „Prywatność” pod adresami: https://privacycenter.instagram.com/policy oraz https://www.facebook.com/privacy/policy/. Uprzejmie informujemy, że nie mamy wpływu na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystanie przez media społecznościowe, w tym firmę Meta Platforms. Ponadto nie wiemy, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu media społecznościowe, w tym Meta Platforms wypełniają istniejące obowiązki w zakresie usuwania danych, jakie analizy są przeprowadzane z Państwa danymi i do kogo dane są przesyłane.

Scroll to Top