fbpx

Klasztor Shaolin Polska

JAK MAM NA IMIĘ

JAK MAM NA IMIĘ | SHAOLIN TEMPLE POLAND | BLOG

JAK MAM NA IMIĘ

Co to znaczy? Dlaczego? Często zadawanym pytaniem jest to, co oznacza moje imię i skąd ono się wzięło. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym skąd wzięło się nazewnictwo stosowane obecnie wśród adeptów klasztoru Shaolin.

Āmítuófó, nazywam się Shì Héngyì 释恒毅

Zacznijmy więc od początku. W historii klasztoru Shaolin występowały trzy odrębne rodowody:

Rodowód Bátuó: Pierwszym opatem klasztoru Shaolin był indyjski mnich Buddhabhadra (w Chinach znany pod imieniem Fótuóbátuóluó lub Bátuó), który przywiózł nauki buddyjskie do Chin z Indii. Linia Bátuó trwała stosunkowo krótko, bo 32 lata – tyle ile on sam był opatem klasztoru, kolejna linia rozpoczęła się wraz z przybyciem kolejnego opata klasztoru.

Rodowód Dámó: W 527 r. do klasztoru Shaolin przybył kolejny indyjski mnich, Bodhidharma (w Chinach znany pod imieniem Pútídámó lub Dámó). Dámó zapoczątkował nową tradycję buddyjską zwaną Chán – praktykowaną przez mnichów klasztoru Shaolin po dziś dzień (bardziej znaną nazwą buddyzmu Chán w zachodnim świecie jest jego japoński odpowiednik: Zen). Zgodnie z przepowiednią Dámó, jego linia trwała 6 pokoleń, a ostatnim opatem z jego linii rodowodu był Dàjiàn Huìnéng – po jego śmierci rozpoczęła się nowa linia generacji mnichów Shaolin.

Okres przejściowy: Po śmierci ostatniego opata z linii rodowodu Dámó, klasztor Shaolin był mniej strukturyzowany, narodziło się wiele gałęzi (odłamów) buddyzmu Chán – zbiegło się to z dość niespokojnym okresem historii Chin. W międzyczasie klasztor Shaolin został spalony podczas prześladowań buddyzmu w Chinach.

Rodowód Fúyù: W 1245 r. Xuětíng Fúyù został mianowany opatem klasztoru Shaolin. Został on wysłany do klasztoru przez ówczesnego cesarza Chin (Yuán Shìzǔ Hūbìliè) w celu przywrócenia porządku, a sam Fúyù został 'głową buddyzmu w Chinach’. Zapoczątkował on nową linię rodową mnichów Shaolin, która trwa nieprzerwanie do dziś.

Imiona pokoleń mnichów Shàolín

Obecny system patriarchalny klasztoru Shaolin powstał za czasów przewodnictwa opata Xuětíng Fúyù. Tak jak Bátuó jest założycielem i pierwszym opatem klasztoru, Dámó założycielem tradycji Chán – tak Fúyù jest założycielem obecnie funkcjonującej linii rodowodu Shàolín. Tak samo jak w większości tradycji buddyjskich, tak i w klasztorze Shaolin mnisi otrzymują swoje klasztorne imię w czasie ceremonii inicjacji.

Imiona mnichów Shaolin zawsze składają się z tych samych, trzech elementów:

Shì • {generacja} • {imię}

 

Shì: Pierwszym znakiem w imieniu jest 'Shì’ – skrót od Shakyamuni, co oznacza 'mądry z klanu Shakya’ i jest synonimem Buddy. Słowa tego używa się w imieniu, nie tylko ze względu na szacunek do Buddy, ale również ze względu na znaczenie znaku, który jest tutaj używany. Oznacza to, że mnich jest niejako oznaczony i będzie nosił buddyzm w sercu już na zawsze. Inne znaczenia tego słowa to również: uwolniony, rozświetlony lub oczyszczony. Noszenie tego imienia oznacza również przynależność do rodziny Buddy Shakyamuni.

Generacja: Kolejny znak w imieniu reprezentuje pokolenie mnicha. Każde pokolenie ma swój z góry określony znak, np. 33 generacja to: 'Yǒng”, 34 generacja to: 'Yán’, 35 generacja to 'Héng’, itd. Imię nowego mnicha jest nadawane mu poprzez jego bezpośredniego mistrza. Imiona generacji są z góry określone przez założyciela linii, mistrza Xuětíng Fúyù, który napisał poemat z którego każdy kolejny symbol jest imieniem następnej generacji (cały poemat znajdziesz poniżej). Każde z tych znaków generacji ma również swoje konkretne znaczenie.

Imię: Ostatnim elementem czy też znakiem w imieniu mnicha Shaolin jest: imię. Imię nadawane jest mnichowi bezpośrednio przez jego mistrza i odzwierciedla ono cechy charakteru, osiągnięcia lub też umiejętności danego adepta. Jest to bardzo osobista sprawa, a mistrz dokładnie analizuje swojego ucznia poprzez cały spędzony na wspólnym treningu czy naukach czas.

Jak zatem mam na imię?

Moje klasztorne imię brzmi:

Shì Héng Yì

 

Shì: Należący do rodziny Shakyamuni, noszący w sercu nauki buddyjskie. Uwolniony, lub oczyszczony.

Héng: Imię 35-go pokolenia Shàolín, co oznacza: Wytrwały, trwały lub stały.

: Solidny, silny, stanowczy, lub też zdecydowany lub podejmujący decyzje. Użyty w tym imieniu znak oznacza również: 'charakteryzujący się ważnymi męskimi cechami’.

Ponizej poemat Xuětíng Fúyù, który przedstawia 70 imion generacji:

Fu, Hui, Zhi, Zi, Jue, Liao, Ben, Yuan, Ke, Wu, Zhou, Hong, Pu, Guang, Zong, Dao, Qing, Tong, Xuan, Zu, Qing, Jing, Zhen, Ru, Hai, Zhan, Ji, Chun, Zhen, Su, De, Xing, Yong, Yan, Heng, Miao, Ti, Chang, Jian, Gu, Xin, Lang, Zhao, You, Shen, Xing, Ming, Jian, Chong, Zuo, Zhong, Zheng, Shan, Xi, Chan, Jin, Que, Yuan, Ji, Du, Xue, Ting, Wei, Dao, Shi, Yin, Ru, Gui, Xuan, Lu.

Ogółem, dziękuję za wypowiedź.

Scroll to Top