Jak mam na imię?

Imiona pokoleń mnichów Shàolín

Obecny system patriarchalny klasztoru Shaolin powstał za czasów przewodnictwa opata Xuětíng Fúyù. Tak jak Bátuó jest założycielem i pierwszym opatem klasztoru, Dámó założycielem tradycji Chán – tak Fúyù jest założycielem obecnie funkcjonującej linii rodowodu Shàolín. Tak samo jak w większości tradycji buddyjskich, tak i w klasztorze Shaolin mnisi otrzymują swoje klasztorne imię w czasie ceremonii inicjacji.

Imiona mnichów Shaolin zawsze składają się z tych samych, trzech elementów:

Shì • {generacja} • {imię}

Shì: Pierwszym znakiem w imieniu jest 'Shì’ – skrót od Shakyamuni, co oznacza 'mądry z klanu Shakya’ i jest synonimem Buddy. Słowa tego używa się w imieniu, nie tylko ze względu na szacunek do Buddy, ale również ze względu na znaczenie znaku, który jest tutaj używany. Oznacza to, że mnich jest niejako oznaczony i będzie nosił buddyzm w sercu już na zawsze. Inne znaczenia tego słowa to również: uwolniony, rozświetlony lub oczyszczony. Noszenie tego imienia oznacza również przynależność do rodziny Buddy Shakyamuni.

Generacja: Kolejny znak w imieniu reprezentuje pokolenie mnicha. Każde pokolenie ma swój z góry określony znak, np. 33 generacja to: 'Yǒng”, 34 generacja to: 'Yán’, 35 generacja to 'Héng’, itd. Imię nowego mnicha jest nadawane mu poprzez jego bezpośredniego mistrza. Imiona generacji są z góry określone przez założyciela linii, mistrza Xuětíng Fúyù, który napisał poemat z którego każdy kolejny symbol jest imieniem następnej generacji (cały poemat znajdziesz poniżej). Każde z tych znaków generacji ma również swoje konkretne znaczenie.

Imię: Ostatnim elementem czy też znakiem w imieniu mnicha Shaolin jest: imię. Imię nadawane jest mnichowi bezpośrednio przez jego mistrza i odzwierciedla ono cechy charakteru, osiągnięcia lub też umiejętności danego adepta. Jest to bardzo osobista sprawa, a mistrz dokładnie analizuje swojego ucznia poprzez cały spędzony na wspólnym treningu czy naukach czas.


Jak zatem mam na imię?

Moje klasztorne imię brzmi:

Shì Héng Yì

Shì: Należący do rodziny Shakyamuni, noszący w sercu nauki buddyjskie. Uwolniony, lub oczyszczony.

Héng: Imię 35-go pokolenia Shàolín, co oznacza: Wytrwały, trwały lub stały.

: Solidny, silny, stanowczy, lub też zdecydowany lub podejmujący decyzje. Użyty w tym imieniu znak oznacza również: 'charakteryzujący się ważnymi męskimi cechami’.


Ponizej poemat Xuětíng Fúyù, który przedstawia 70 imion generacji:

Fu, Hui, Zhi, Zi, Jue, Liao, Ben, Yuan, Ke, Wu, Zhou, Hong, Pu, Guang, Zong, Dao, Qing, Tong, Xuan, Zu, Qing, Jing, Zhen, Ru, Hai, Zhan, Ji, Chun, Zhen, Su, De, Xing, Yong, Yan, Heng, Miao, Ti, Chang, Jian, Gu, Xin, Lang, Zhao, You, Shen, Xing, Ming, Jian, Chong, Zuo, Zhong, Zheng, Shan, Xi, Chan, Jin, Que, Yuan, Ji, Du, Xue, Ting, Wei, Dao, Shi, Yin, Ru, Gui, Xuan, Lu.


ZAPISZ SIĘDO NEWSLETTERA, ABY NIE PRZEGAPIĆ KOLEJNYCH ARTYKUŁÓW:

Privacy Preference Center