fbpx

Klasztor Shaolin Polska

AMITUOFO

AMITUOFO | SHAOLIN TEMPLE POLAND | BLOG

Āmítuófó w buddyzmie

Āmítuófó reprezentuje chińskie tłumaczenie słowa Amitābha Budda.

Amituofo (āmítuófó 阿弥陀佛) to fraza i pozdrowienie używane w chińskich tradycjach buddyjskich Chan i Shaolin, zarówno przez uczniów zakonnych czy świeckich. Znak Fo (佛) reprezentuje Buddę. Amitabha oznacza „nieskończone lub nieograniczone światło”. Dlatego Budda Amitabha lub Amituofo jest Buddą Nieskończonego Światła.

„Światło, które pochodzi od Buddy Amitabhy, jest najwspanialsze i żadne nie jest z nim porównywalne. Nazywamy go:
„Buddą Nieskończonego Światła,
Buddą Niezmierzonego Światła,
Buddą Niewypowiedzianego Światła,
i Buddą, którego Światło przewyższa Słońce i Księżyc”.
Osoba pobłogosławiona Światłem będzie cieszyć się spokojnym i pokojowym życiem wolnym od nieszczęścia i osiągnie oświecenie pod koniec swojego życia na ziemi.

Witając się, składamy dłonie przed klatką piersiową i kłaniamy się sobie, mówiąc „A-MI-TUO-FO”. Alternatywą dla tego powitania jest ukłon z użyciem jednej dłoni – prawej, jest to wspomnieniem prawdziwego ducha drugiego patriarchy Chan, Huike (èrzǔ huìkě 二组慧可 ). Ponadto Amituofo oznacza „cześć”, „do widzenia”, „dziękuję”, „niesamowicie”, „przepraszam” i tak dalej.

Praktyka Niàn Fó

Nian Fo (niànfó 念佛) jest praktyką intonowania imienia Buddy lub recytacji modlitwy.

Śpiewając w ciszy, albo głośno, umysł musi w pełni skoncentrować się na imieniu Buddy. Umysł musi stać się jednym z cechami Buddy, takimi jak mądrość i współczucie. Jest to metodą „ochrony umysłu” (hànxīn 扞心). Nawet praktykując raz, lata negatywnej karmy (nieyuán 孽缘) są niwelowane.

Namo Āmítuófó

Namo to rdzeń sanskrytu oznaczający „z najwyższym szacunkiem, honorem i podziwem”. W praktyce należy pamiętać o trzech podstawowych cechach: szczerości, wierze i dążeniu do odrodzenia się w czystej krainie. Prosta modlitwa lub formuła, którą należy powtórzyć, to:  “NAMO AMITUOFO”

Podczas praktykowania „Nian Fo” ważne jest, aby mieć prawidłową postawę siedzącą z ciałem wyprostowanym, brodą lekko wsuniętą, a oczy skierowane są nieco w dół. Umysł musi skoncentrować się na Czystej Krainie Amithaby i sercu wypełnionym Miłością i Wiarą. Oświecenie osiąga się dzięki własnym wysiłkom i staranności w praktyce.

Wizerunek lub posąg Buddy przed oczami podczas intonowania wpływa korzystnie na praktykę. Co więcej, podczas gdy usta recytują imię Buddy, uszy uważnie słuchają sześciu sylab „Na Mo A Mi Tuo Fo”, tak, że umysł jest w całkowitej koncentracji i nie może odbiegać myślami.

Początkującemu trudniej będzie się skoncentrować, ponieważ myśli umysłu nie są kontrolowane, przez to staje się sfrustrowany, wzburzony i niespokojny. Jest to  naturalne, więc nie powinien on łatwo rezygnować z praktyki, ale zamiast tego uznać, że umysłowi brakuje koncentracji i dyscypliny. Początkujący muszą być wdzięczni, że znaleźli praktykę, która pomoże im pozbyć się niezdyscyplinowanych umysłów i zaakceptować wyzwanie, aby odnieść sukces, zamiast być zniechęconym. Z cierpliwością i starannością w praktyce powinni kontynuować praktykę. Po pewnym czasie rezultat ich wysiłków będzie odczuwalny, gdy pojawi się cichy umysł, a wtedy „Nian Fo” stanie się łatwiejsze do ćwiczenia.

Bardziej zaawansowani praktykujący mogą intonować imię Buddy podczas medytacji nad mentalnym obrazem Buddy lub Czystej Krainy (Buddy Amitabhy w towarzystwie najważniejszych uczniów Guan Shi Yin Pusa i Ta-Shi-Chi Pusa w otoczeniu zgromadzenia Bóstw).
Stała praktyka doprowadzi do doskonałej koncentracji podczas intonowania imienia Buddy, synergii zmysłów i mentalnej wizualizacji.

Istnieje pięć popularnych praktyk, które każdy może praktykować w celu odrodzenia się w Czystej Krainie:

  1. Medytacja z intencją na Miłość i Szczęście dla przyjaciół i wrogów.
  2. Medytacja skupiona na Współczuciu nad wszystkimi cierpieniami czujących istot, aby wzbudzić dla nich głębokie współczucie w umyśle.
  3. Medytacja skupiona na Radości, w której cieszy się pomyślnością innych i raduje się ich szczęściem.
  4. Medytacja skupiona na Nieczystości, uświadamia złe konsekwencje zbrukanych myśli i skutki niezdrowych czynów.
  5. Medytacja skupiona na Spokoju prowadzi do wzniesienia się ponad uściski mentalnych trucizn: chciwości, gniewu i ułudy, tak że wszystkie szkodliwe czyny są odrzucone i można ujarzmić pragnienia, osiągając w ten sposób spokój i wyciszenie umysłu.

Istnieją inne metody medytacji Buddy Amitabhy, które są głębsze, ale mogą nie być jeszcze odpowiednie dla początkujących.

Wszystkie metody medytacji są odpowiednie i korzystne, jeśli w umysłach i sercach praktykujących obecne są wiara i oddanie. Praktykujący nie powinien obawiać się, praktykować je wszystkie lub chcieć określić najbardziej efektywną praktykę. Intonowanie imienia Amitabhy powinno być energicznie praktykowane, aż do odczucia głębokiego i niewyrażalnego wewnętrznego doświadczenia.

Przed przebudzeniem Budda złożył 48 wielkich ślubów i aspirował do stworzenia niebiańskiego kraju, w którym wszystkie istoty odrodzą się w praktyce od razu do przebudzenia. Ten kraj zwany Czystą Krainą jest pełen wspaniałości i szczęścia. W Czystej Krainie zawsze istnieje możliwość uczenia się bezpośrednio od Amitabhy.
W buddyzmie Chan jest to metafora Czystego Umysłu (tu i teraz). To Czysta Kraina, gdzie jesteśmy.

„Wszystko jest stworzone przez umysł” (yīqiè wéixīn zao 一切唯心造). „Poza tym umysłem nie ma Buddy”.

Āmítuófó w Shaolin

Praktyka Amituofo jest istotną częścią praktyki Shaolin, używaną do powitania, proszę, dziękuję, przepraszam, przed i po sesjach treningowych, aby rozpocząć i zakończyć wykonywanie formy(tàolù 套路).

Praktyka Amituofo działa jako przypomnienie, że istnieje coś poza codziennym rozumieniem życia. Amituofo to przebudzenie, by nie żyć na próżno, nie angażować się w bezużyteczną praktykę.

Amituofo intonujemy umysłem. Shaolin Kung Fu to intonowanie lub przywoływanie ciałem. Namo Amituofo tłumaczy się jako „powrót do nieograniczonego światła świadomości”.

Ogółem, dziękuję za wypowiedź.

Namo Amituofo

Scroll to Top